Informatie voor
verwijzers

Cliënten met een geldige verwijsbrief kunnen worden verwezen voor behandeling binnen de Generalistische Basis-GGZ. Op deze pagina vindt u mijn behandelaanbod, vereisten voor de verwijsbrief en contra-indicaties. De actuele wachttijd tot intake staat vermeld op de home-pagina. Na aanmelding zal er altijd eerst een telefonisch gesprek plaatsvinden met cliënt om te kijken of de hulpvraag passend is binnen de Basis-GGZ. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact op voor overleg.

Mijn aanbod

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin mi leo, sit amet tristique elit pellentesque vel.

Acceptance & commitment therapie (ACT)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin mi leo, sit amet tristique elit pellentesque vel.

Oplossingsgerichte therapie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin mi leo, sit amet tristique elit pellentesque vel.

Wandeltherapie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin mi leo, sit amet tristique elit pellentesque vel.

E-health & beeldbellen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin mi leo, sit amet tristique elit pellentesque vel.

Verwijsbrief & contra-indicaties

Cliënten worden normaliter verwezen vanuit de bedrijfsarts of huisarts of kiezen ervoor om de sessies zelf te betalen. Wanneer een client via de huisarts wordt verwezen moet er een geldige verwijsbrief worden toegevoegd aan het dossier. De verwijsbrief kan via Zorgdomein worden verstuurd of aan de cliënt worden meegegeven. In alle gevallen zal de verwijsbrief moeten voldoen aan bepaalde minimale vereisten. Onderstaande informatie dient in elk geval op de verwijsbrief te staan (uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk en vertragen de aanmelding):

 • NAW-gegevens van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer (dus niet van de praktijk/instelling)
 • Naam en adres van de cliënt
 • (Vermoeden van) DSM5-classificatie
 • Verwijzing naar GBGGZ
 • Handtekening verwijzer (of evt. stempel praktijk)
 • Dagtekening verwijsbrief mag niet langer dan 9 maanden geleden zijn
 • Dagtekening verwijsbrief moet liggen VOOR start van de behandeling (eerste sessie)

Niet alle hulpvragen kunnen behandeld worden binnen de Basis-GGZ. In onderstaande gevallen wordt geadviseerd om cliënt door te verwijzen naar een andere praktijk of gespecialiseerde instelling:

 • Jonger dan 18 jaar. 
 • Hoge mate van verslavingsgevoeligheid of middelenmisbruik (meer geschikt voor de verslavingszorg) 
 • Zware problematiek als suïcidaal gedrag, psychoses, borderline, persoonlijkheidsstoornissen of schizofrenie
 • Zeer intensieve lichamelijke zorgvragen
 • Wanneer (intensieve) begeleiding bij medicatie nodig is
 • Zwakbegaafdheid
 • Dementie
 • Indien sprake is van de noodzaak tot vrijheidsbeperking of het nemen van vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Wanneer sprake is geweest van een opname of een opname nodig is
 • Wanneer sprake is van ernstige agressieproblematiek
 • Een gedwongen behandeling (door de rechter of reclassering). Focus Vitaal behandelt alleen cliënten die vrijwillig de keuze voor een behandeltraject maken.

Vrijheid is je realiseren dat je niet je gedachtes bent.

Reviews van cliënten

Benieuwd hoe andere cliënten hun behandeltraject hebben ervaren? Lees de reviews hiernaast.

Tevredenheid van cliënten vormt altijd de belangrijkste focus. Korte wachttijden en deskundige hulp op prettige goed bereikbare locaties resulteren in cliënttevredenheidsscores van 8.8 (gemiddelde CQI, update september 2022) en 9.3 (gemiddelde Zorgkaart Nederland, update september 2022).       

Neem contact op

Benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Of gelijk een kennismakingsgesprek inplannen? Neem dan contact met mij op.

Maandag t/m vrijdag 09:00 – 18:00

Naam(Vereist)